Захтев
23/10/2023 08:57
Цариградска 16 Теразије, ископали су асфалт и стоји већ 2 месеца. Када ћете уредити ту површину?
Статус: РЕШЕН

Локација: Цариградска

Месна заједница: ТЕРАЗИЈЕ
Тип захтева: Стање саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације (улице, општински и некатегорисани путеви)

Одговори
    23/10/2023 14:30
          УЖИЦЕ РАЗВОЈ Ваш захтев бр. 1664-2023 од 23/10/2023 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН АСФАЛТИРАЊЕ НАВЕДЕНЕ ПОВРСИНЕ ИЗВЕСЦЕ СЕ ПРЕКО ЈКП НИСКОГРАДЊА КАДА СЕ СТЕКНУ УСЛОВИ. ВЕРОВАТНО ИДУЦЕ ГОДИНЕ, ЈЕР ЈЕ ИЗВОЂАЦ ПРЕТРПАН НАЛОЗИМА ЗА КРПЉЕЊЕ ДО КРАЈА ОВЕ ГРАДИЛИСНЕ СЕЗОНЕ. МИЛАН ЛАЗИЦ УЖИЦЕ РАЗВОЈ Ужице -Телефон 519-141