Захтев
16/10/2023 10:26
Пријавили смо како су у насељу Рујевац на асфалтној површини отворене рупе на локацији код подвожњака и на мосту. Од Ужице развоја и Управе за инфраструктуру смо добили одговор како су издати налози, а ЈКП Нискоградња на 05.10.2023. у 08:24 обавештава: "Поштовани, Немамо налог за радове у насељу Рујевац. Срдачан поздрав". Где је настао застој у комунилкацији јавних предузећа и зашто Ужице развој даје нетачне информације?
Статус: РЕШЕН

Локација: Рујевац

Месна заједница: СЕВОЈНО
Тип захтева: Стање саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације (улице, општински и некатегорисани путеви)

Одговори
    17/10/2023 09:09
          УЖИЦЕ РАЗВОЈ Ваш захтев бр. 1625-2023 од 16/10/2023 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Надзорна служба ЈП Ужице развој,Ужице је одмах по добијању налога од Градске управе за инфраструктуру и развој исти проследила извођачу ЈКП Нискоградња и то уписом у грађевински дневник. УЖИЦЕ РАЗВОЈ Ужице -Телефон 519-141