Захтев
21/05/2020 12:38
У пролазу крај објекта брзе хране Централ налази се технички улаз у објект Маxи, где су постављени контејнери за отпад. Биоктош то празни једном у два дана, а прикупља се велика количина отпада који се просипа. Можете ли да то односите једном дневно?
Статус: РЕШЕН

Локација: Пролаз код брзе хране Централ

Месна заједница: ЦЕНТАР
Тип захтева: Одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама

Одговори
    28/05/2020 14:01
          ЈКП БИОКТОШ Ваш захтев бр. 646-2020 од 21/05/2020 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН ЈКП БИОКТОШ Ужице -Телефон 525-427 Поштовани, Према нашим сазнањима не постоје контејнери за комунални отпад на наведеној локацији. Контејнере које ЈКП Биоктош празни, а налазе се у близини Вашег објекта поставњени су по Програму постављања комуналне опреме, у Улици Трг Светог Саве, на локацији број 105 (свеска бр.4 ). Наведени контејнери се празне сваког дана у трећој смени (ноћна смена). Ако поседујете одређене посуде за отпад код техничког улаза у објекат Макси, то свакако нису типски контејнери запремине 1,1м³ које празни ЈКП Биоктош. Према захтеву РОП -УЗИ – 24135-ЛОЦ – ХПАП – 2/2018 Градске управе за урбанизам Града Ужица, за издавање техничких услова за евакуацију комуналног отпада, а за потребе издавања локацијских услова за промену намене дела хотела „Палас“на кат.парц.бр. 9182 КО Ужице, ЈКП Биоктош је доставио Услове дана 06.09.2018.год. под заводним бројем 09.1023-2.2018. У датим условима стоји да је инвеститор у обавези да обезбеди 2 контејнера (топлоцинкована) запремине 1,1м³ и да их постави у оквиру граница парцеле. То још увек није урађено, а када будете обезбедили контејнере потребно је да нас обавестите, како би били обухваћени планом пражњења. Са поштовањем, ЈКП Биоктош