Захтев
19/05/2020 14:44
Преко пута Флукса на Сарића Осоју дуж макадамског пута не раде 4 светиљке.
Статус: У РАДУ

Локација: Сарића осоје

Месна заједница: КРЧАГОВО
Тип захтева: Одржавање јавне расвете у граду и насељеним местима

Одговори
    27/05/2020 15:00
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ Ваш захтев бр. 638-2020 од 19/05/2020 је обрађен и тренутни статус му је У РАДУ Поштовани, у вези са Вашим захтевом обавештавамо Вас да је дат налог 26.05.2020. године за отклањање наведеног квара и поправка је у току. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ Ужице