Захтев
18/05/2020 13:27
Поштовани, замолила бих Вас ако је у вашој надлежности да ми помогнете. Станујем у улици Росуље 35, преко пита мене је неактиван водовод у власништву ЈКП Водовод. Парцеле у катастру су број 5670 и 5671. Некада је то било ограђено капијом, а сад је у стању пропадања, ограда се обрушава а капија је нестала. Обраћала сам се Водоводу, а они ме упутили на Општину, општина на месну заједницу итд... Интересује ме у чијем власништву је тај простор јер је извесна Нада Ћировић присвојила пролаз кроз ту парцелу иако је њен улаз из улице Јакшићеве 34 и не дозвољава да се нико привремено заустави колима на парцели 5670. Унапред хвала, Снежана Ђуровић, тел. 0638157333
Статус: РЕШЕН

Локација: Росуље

Месна заједница:
Тип захтева: Урбанистичко и просторно планирање

Одговори
    19/05/2020 10:09
          Поштована, поводом Вашег захтева обавештавамо Вас следеће: Увидом у претрагу базе података Јавни приступ Катастра непокретности Србија за катстарске парцеле број 5670 и 5671, обе КО Узице, које се налазе на потесу - ул. Росуље, врста земљишта градско грађевинско, на обе уписано право јавне својине Града Ужица, са реалним уделом од 1/1. Дакле, наведене парцеле, као и спорни пролаз који наводите, нису у приватном власништву већ у јавној својини Града Ужице и можете га несметано користити за пролаз. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ужице