Захтев
15/05/2020 12:54
Пријавио сам како је на углу Курсулине и Хаџи Мелентијеве улице, од ветра и невремена спало огледало на раскрсници. Похвално је што су ваши дошли након тога и вратили га, али није добро постављено и сада је непрегледно док се вози. Уопште нема никакву функцију јер се у његовом одразу уопште не види контра правац ни углови.
Статус: РЕШЕН

Локација: Угао Курсулине и Хаџи Мелентијеве улице

Месна заједница: ЦЕНТАР
Тип захтева: Стање саобраћајних површина и саобраћајне сигнализације (улице, општински и некатегорисани путеви)

Одговори
    25/05/2020 10:19
          УЖИЦЕ РАЗВОЈ Ваш захтев бр. 623-2020 од 15/05/2020 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Дана 13.05.2020.године саобраћајно огледало на лок.Курсулина,Хаџимелентијева је поново монтирано и ,,наштеловано", како би вршило своју функцију. УЖИЦЕ РАЗВОЈ Ужице -Телефон 519-141