Захтев
23/03/2020 11:42
Може ли Биоктош већ једном да покупи кабасти отпад испред зграда у Топличкој 11? Око две недеље су делови неког намештаја код контејнера.
Статус: НЕНАДЛЕЖАН

Локација: Топличка 11

Месна заједница: РОСУЉЕ
Тип захтева: Сакупљање комуналног отпада

Одговори
    24/03/2020 11:16
          ПО ИЗЛАСКУ НА НАВЕДЕНУ ЛОКАЦИЈУ ЗАТЕКЛИ СМО БАЦЕН ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ СТОГА МОЛИМО ВАС ДА СЕ ОБРАТИТЕ КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ДА УСТАНОВЕ КО ЈЕ ОСТАВИО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ.    24/03/2020 11:50
          ПО ИЗЛАСКУ НА НАВЕДЕНУ ЛОКАЦИЈУ ЗАТЕКЛИ СМО БАЦЕН ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ СТОГА МОЛИМО ВАС ДА СЕ ОБРАТИТЕ КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ    24/03/2020 11:59
          Изласком на терен затекли смо грађевински материјал обратити се комуналној инспекцији    24/03/2020 12:05
          Ваш захтев бр. 479-2020 од 23/03/2020 је обрађен и тренутни статус му је НЕНАДЛЕЖАН Изласком на терен затекли смо грађевински материјал, обратити се комуналној инспекцији. ЈКП БИОКТОШ Ужице