Захтев
13/02/2020 12:47
Јеловогорска 12Б не ради сијалица јавне расвете.
Статус: РЕШЕН

Локација: Јеловогорска

Месна заједница: РОСУЉЕ
Тип захтева: Одржавање јавне расвете у граду и насељеним местима

Одговори
    23/03/2020 10:31
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ Ваш захтев бр. 236-2020 од 13/02/2020 је обрађен и тренутни статус му је У РАДУ Поштовани, у вези са Вашим захтевом обавештавамо Вас да је дат налог 23.03.2020. године за отклањање наведеног квара. Од временских услова и приоритета радова зависи у ком временском року ће наведени квар бити откоњен. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ Ужице    27/03/2020 11:00
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ Ваш захтев бр. 236-2020 од 13/02/2020 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Поштовани, квар на јавној расвети је поправљен. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ Ужице