Захтев
23/10/2019 11:44
У Јаворској улици у Севојну,на капији Атласа" се изводе радови на постављању репетитора мобилне телефоније висине 16м.Да ли имају све потребне дозволе И ко их је могао издати посто се исти налази на мање од десет метара од првих куца.
Статус: РЕШЕН

Локација: Јаворска улица

Месна заједница:
Тип захтева: Урбанистичко и просторно планирање

Одговори
    23/10/2019 13:16
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ваш захтев бр. 1532-2019 од 23/10/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Постовани, поводом Вашег питања упућеног овој Управи извештавамо Вас следеће: Градска управа за урбанизам, изградњу И имовинско-правне послове града Ужица није издала решење о постављају антенског стуба, односно репетитора на предметној локацији, одосно у улици Јаворској у Севојну. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ужице