Захтев
18/10/2019 11:32
Свакодневно се грађани Севојна сусрецу да великим бројем паса луталица. Агресивни су и деца која иду у сколу су у свакодневном страху али ниста мањем нису ни родитељи који децу воде у предсколску установу. Крецу се најцесце у близини сколе.
Статус: РЕШЕН

Локација: Хероја Дејовица

Месна заједница:
Тип захтева: Хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште

Одговори
    22/10/2019 08:27
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ Ваш захтев бр. 1512-2019 од 18/10/2019 Локација паса луталица пријављена је ЈКП "Наш дом" које ће извршити њихово уклањање. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ Ужице