Захтев
09/10/2019 07:30
На почетку ул. Генерала Арачића у Севојну започети су радови у организацији Општине Севојно а у циљу спречавања сливања воде кошнице у парцелу Терзић Младенке. Наиме, изливен је потпорни зид уз саму ивицу коловоза који знатно сужава и омета нормално циркулисање саобраћаја. С обзиром да су радови још увек у току, молимо надлежне институције да реагују у што хитнијем року и процене оправданост овог поднеска. Грађани ул. Генерала Арачића, Севојно
Статус: РЕШЕН

Локација: Генерала Арачића

Месна заједница:
Тип захтева: Услуге органа Града

Одговори
    14/10/2019 13:16
          ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО Ваш захтев бр. 1465-2019 од 09/10/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Поштовани, поступајући по Захтеву број: 1465-2019, обавештавамо Вас о следећем: грађанка Терзић Младенка из Севојна, обратила се Градској општини Севојну због проблема са површинском водама које настају после кише, а појавиле су се након рекострукције Улице Генерала Арачића у Севојну. Тажила је да се спречи сливање воде на њену кућу. Градска општина Севојно је о предметном проблему известила надлежно јавно предузеће Ужице развој које је послало стручну службу на лице места и утврдило оправданост извођења радова. Изнад куће Терзић Младенке постављена је бетонска гредица, без заузећа пута и његовог сужења, како би се спречила штета на објекту грађанке Терзић. Сви радови изведени су по налогу стручне службе , по правилима струке. ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО Ваш захтев бр. 1465-2019 од 09/10/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО Ужице -Телефон 530-094, 3150-107 ГРАДСКА ОПШТИНА СЕВОЈНО Ужице -Телефон 530-094, 3150-107