Захтев
08/10/2019 11:26
Да ли це се поставити ограда у Ратарској улици на делу Глувацког потока?
Статус: РЕШЕН

Локација: Ужице

Месна заједница: ЦАРИНА
Тип захтева: УСЛУГЕ ОРГАНА ГРАДА

Одговори
    09/10/2019 13:18
          УЖИЦЕ РАЗВОЈ Ваш захтев бр. 1463-2019 од 08/10/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Ограда је постављена од царинског моста до зграде Водовода. УЖИЦЕ РАЗВОЈ Ужице -Телефон 519-141