Захтев
08/10/2019 08:23
СКУПШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ Када ће бити решен проблем изливања фекалне воде из шахте која се налази у дворишту зграде и зграде која се граничи са нашом, а локацијски на адреси Вуколе Дабића број 13? Више пута смо се обраћали комуналној инспекцији, која је излазила на лице места, али проблем није решен, нити смо обавештени о предузетим мерама. Фекалије се уливају у подрумске просторије наше зграде, тако да се шири непријатан мирис по целој згради и угрожена је здравствена безбедност станара.
Статус: ЗАВЕДЕН

Локација: Ужице

Месна заједница: ЦЕНТАР
Тип захтева: Услуге органа Града