Захтев
07/10/2019 08:54
Када це бити урађена реконструкција ограде и трибина на игралисту у Злакуси?
Статус: РЕШЕН

Локација: Злакуса

Месна заједница: ЗЛАКУСА
Тип захтева: Одржавање игралишта

Одговори
    07/10/2019 10:20
          УЖИЦЕ РАЗВОЈ Ваш захтев бр. 1456-2019 од 07/10/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Ових дана се очекује увођење у посао извођача радова. Изводиће се радови на замени трибина и део ограде. УЖИЦЕ РАЗВОЈ Ужице -Телефон 519-141