Захтев
07/10/2019 08:48
Молимо Вас да најхитније реагујете дванаест паса луталица на углу Ристе Тешића и Димитрија Туцовића. Да ли уопште можете да замислите када се дете сусретне са тим чопором на узаном тротоару аутоматски излећу на улицу. Знате да су доле сви спортски терени и да је ту велика концетрације деце и омладине. Реагујте што пре. Хвала.
Статус: РЕШЕН

Локација: Доварје

Месна заједница: КРЧАГОВО
Тип захтева: Хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште

Одговори
    15/10/2019 12:28
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ Ваш захтев бр. 1454-2019 од 07/10/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Подаци о локацијимама паса луталица пријављују се Комуналној полицији која их прослеђује ЈКП Нас дом, сто је уцињено и у Васем слуцају. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ Ужице