Захтев
01/10/2019 08:19
постовани,на састанку са представницима градске власти,у марту месецу поводом проблема са нелегалним сахрањивањем и просирењем гробља,рецено нам је да цемо бити позвани на разговор у августу 2019,када буде готов план детаљне регулације доварја.август је просао као и септембар нас занима да ли је заврсен план детаљне регулације доварја ,обзиром да је рок био пре два месеца?
Статус: РЕШЕН

Локација: гробљанска улица

Месна заједница:
Тип захтева: Урбанистичко и просторно планирање

Одговори
    04/10/2019 15:05
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ваш захтев бр. 1422-2019 од 01/10/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ужице Поштовани; Скупштина града Ужица на седници одржаној 26.12.2018.године донела је Одлуку о изради Плана детаљне регулације „Гробље Доварје“ у Ужицу, којом је предвиђено да План обухвати део територије града Ужица на Доварју, у површини од око 11ха 32а 50 м².Планом су обухваћене кат. парцеле број: 9817/1, 9823, 9795, 9816, 9796, 9799, 9800, 9801, 9802, 9805, 9806, 9810, 9812, 9811, 9813, 9814, 9815 и 9794/4, све КО Ужице.Истом одлуком није одређен обрађивач Плана.