Захтев
06/09/2019 08:26
Велики број паса луталица који нападају пролазнике
Статус: РЕШЕН

Локација: Попова вода

Месна заједница:
Тип захтева: Хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште

Одговори
    09/09/2019 14:18
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ Ваш захтев бр. 1308-2019 од 06/09/2019 О овоме је обавштена Комунална полиција која ће са службом Зоо Хигијене из Пожеге изаћи на лице места ради уклањања невласничких паса. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ Ужице