Захтев
06/06/2019 14:44
Гледам ову слику планиране котларнице Међај и просто не могу а да Вас не питам зашто? Зашто овде? Мислим,нисам стручњак,посматрам ово као лаик и заљубљеник у овај град,неко ко се искрено радује свакој новини и побољшању услова живота,но не могу схватити да је ово место изабрано за локацију оваквог објекта. Делује по слици да губимо 40 50 паркинг места у граду у ком су насушно неопходна нова а никако укидање постојећих.Правимо еколошки прихватљивију котларницу а планирамо посећи скоро двадесет постојећих стабала у загађеном граду у ком су насушно неопходна нова а никако сеча постојећих.На све то се тренутно припремају и нека асфалтирања у М.Пупина а после ће преко тога да се копа и постављају цеви за гасовод. Зар с обзиром да се планира пресељење робне пијаце са Међаја,није било боље ту направити котларницу? Није далеко,приступачно је за случај да је неопходан мазут а место је у другу руку забачено,незанимљиво за паркирање или било какав вид пословања. И како је могуће да неки градски архитекта ако га имамо да амин да се оваква зграда угура између две постојеће зграде станица? Ово на слици,коју саљем у прилогу,чисто да други суграђани виде,пошто махом нису упознати,изгледа ужасно.Као што би изгледала она монтажна фаст гаража испред аутобуске да је изграђена.Град јесте мали,сабијен,али треба мало,само мало,повести рачуна о естетици.Хоћемо Касапчића мост који ће сутра да води до ове бетонске наказе? Који ће то туриста сматрати привлачним за видети и сликати? Знам да причам у празно и да су изузетно дискутабилне,да не употребим теже речи одлуке већ донете,али ето.. Тешко је прећутати.
Статус: РЕШЕН

Локација: Међај

Месна заједница:
Тип захтева: Урбанистичко и просторно планирање

Слика: Кликните овде; Овде можете отворити слику у пуној величини у новом прозору: Кликните овде

Одговори
    11/06/2019 08:58
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,ИЗГРАДЊУ И ИМОВИСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ваш захтев бр. 914-2019 од 06/06/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Поштовани, поводом Вашег захтева обавештавамо Вас да је Скупштина града Ужица на седници одржаној 25.11.2014.године донела је Одлуку о изради Плана детаљне регулације „Котларница на Међају, којом је предвиђено да План обухвати кат. парцеле 8496/3 и 8507/2, обе КО Ужице и делове кат. парцела 8496/5 и 8506/2 (део улице Михаила Пупина), обе КО Ужице .Истом одлуком израда Плана је поверена ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице. Стручну контролу ПДР „Котларница на Међају“ вршила је Комисија за планове коју је образовала Скупштина града Ужица у којој су у складу са Законом о планирању и изградњи била и три члана именована од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Рани јавни увид у План обављен је у просторијама ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице у трајању од 15 дана.Јавни увид у План обављен је у трајању од 30 дана у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове.Јавност је о оба јавна увида била обавештена истицањем огласа и материјала за јавни увид на сајту града Ужица и на огласној табли Градске управе, као и истицањем огласа у листу Вести и дневном листу Данас.У току раног јавног увида који је трајао 15 дана и у току јавног увида у трајању од 30 дана заинтересовани грађани и стручна јавност могли су поднети примедбе на План, па и саму локацију котларнице. Скупштина града Ужица до сада није именовала главног урбанисту града. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ужице