Захтев
10/05/2019 14:30
Опет вас позивам да решимо проблем у противном ја ћу започети планиране радове на мојој парцели, а самим тим саобраћај ће бити онемогућен на поменутом "путу". Ја вас молим више од шест месеци да људски решимо проблем, а ви то избегавате, тако да за стварање већег проблема осећајте се одговорним. (Везано за захтев 690/2019)
Статус: РЕШЕН

Локација: Стапари

Месна заједница:
Тип захтева: Урбанистичко и просторно планирање

Одговори
    14/05/2019 10:36
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ваш захтев бр. 830-2019 од 10/05/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Поштовани, у вези Васег питања које се односило на изградњу пута Радојицици-зелезницка станица,дана 11.04.2019.године Вам јевец одговорено тако да Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове, Одељењу за имовинско правне послове Града Узица упутите званичан захтев за решавање имовинско правних односа са Градом Ужицем (у захтеву обавезно навести и контакт телефон, канцеларија бр. 9). ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ужице