Захтев
30/04/2019 11:18
Неколико објеката у Улици Војводе Демира је право ругло читавог града, првенствено онај напуштени поред Историјског архива где се ових дана уселио неки бескућник. И са друге стране улице, према Царини, има неколико напуштених кућа са локалима у приземљу где се бацају отпаци и које само што се нису срушиле на пролазнике. Имате ли неки пропис којим би се ово регулисало?
Статус: РЕШЕН

Локација: Војводе Демира

Месна заједница: ЦЕНТАР
Тип захтева: Урбанистичко и просторно планирање

Одговори
    03/05/2019 13:11
          ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ваш захтев бр. 780-2019 од 30/04/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Поштовани, у вези Васег питања које се односило на проблем у улици Војводе Демира, Узице, известавамо Вас да је дана 30.04.2019.године, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Града Ужица, Одељењу за имовинско правне послове, поднет званицан захтев заведен под бројем ВИ 360-75/19, а тиче се истог питања. Одговор на постављено питање ћете добити након решавања напред наведеног захтева. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ужице