Захтев
11/04/2019 08:31
Поводом заузимања парцеле при изградњи пута Радојичићи-железничка станица у Стапарима сам више пута писаним путем обавештавао град Ужице као извођача радова. Како ми се никако није конкретно одговорило, ја вас молим да ми помогнете и повежете са управом која је надлежна. Очекујем да у што краћем року разговарамо и решимо проблем. Код правника Аксентијевића има списак парцела преко којих прелази поменута траса пута. На том списку нема спорне парцеле, али је пут ипак заузео део исте. Сматрам да се можемо лако договорити да буду обе стране задовољне. С поштовањем Д. ЈЕВТИЋ
Статус: РЕШЕН

Локација: Стапари

Месна заједница:
Тип захтева: Урбанистичко и просторно планирање

Одговори
    12/04/2019 08:37
          Поштовани, у вези вашег питања које се односило на изградњу пута Радојичићи-Железничка станица, извештавамо вас да Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове Града Ужица упутите званичан захтев за решавање имовинско правних односа са Градом Ужицем (у захтеву обавезно навести и контакт телефон, канцеларија бр. 9). ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Ужице