Захтев
20/03/2019 13:54
Да ли је кафић „Варадеро“ добио дозволу за постављање летње баште за 2019. и ако је добио - која површина је предвиђена у партерном делу испред зграде Димитрија Туцовића 45? Да ли надлежне службе могу бојом да обележе предвиђену површину уколико је дата дозвола, јер је раније уместо 4мx3м укупно 12м2 , односно простор до степеница, закупац постављао столове, столице, сунцобране, па и жардињере, до улаза у зграду и ометао, односно блокирао пролаз до степеница?
Статус: РЕШЕН

Локација: Димитрија Туцовица 45

Месна заједница:
Тип захтева: Урбанистичко и просторно планирање

Слика: Кликните овде; Овде можете отворити слику у пуној величини у новом прозору: Кликните овде

Одговори
    21/03/2019 11:08
          ГРАДСКАУПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА УЖИЦА Ваш захтев бр. 549-2019 од 20/03/2019 је обрађен и тренутни статус му је РЕШЕН Поштовани, увези Вашег захтева обавештавамо Вас да за УР "ВАРАДЕРО ПЛАЗА" Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр. 45, није издато решење о одобрењу за постављање летње баште за 2019 год. За постављање летње баште испред наведеног локала предвиђена је локација Л16 из Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица, Ул. Димитрија Туцовића бр. 45, на укупној површини од 70.00 м2 (летње баште: бр. 1 – 12.00м2, бр. 2 – 23.00м2 и бр. 3 – 35.00м2). Проверу заузете површине у складу са Програмом и решењем које издаје ова Управа, врши Градска управа за инспекцијске послове и комуналну инспекцију. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, Ужице